Thông tin về mẫu áo Ro – Pogba Tại Tân Hồng Đồng Tháp

Huyện Tân Hồng nằm ở phía bắc tỉnh Đồng Tháp, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp tỉnh Long An
Phía tây giáp thành phố Hồng Ngự
Phía nam giáp huyện Tam Nông
Phía bắc giáp Vương Quốc Campuchia.
Xã có diện tích 311 km², dân số năm 2019 là 75.456 người[1], mật độ dân số đạt 243 người/km².

Diện tích toàn huyện là 311 km². Địa hình huyện chủ yếu là đồng bằng phù sa cổ,thềm tích tụ-xâm thực. Có kênh Trung ương, Thày Ba Đàn, Thống Nhất chảy qua; phía bắc huyện có đường biên giới với Campuchia.
Huyện Tân Hồng có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Sa Rài (huyện lỵ) và 8 xã: An Phước, Bình Phú, Tân Công Chí, Tân Hộ Cơ, Tân Phước, Tân Thành A, Tân Thành B, Thông Bình.Theo Quyết định số 41-HĐBT[3] ngày 22 tháng 04 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Hồng Ngự thành hai huyện lấy tên là huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng. Huyện Tân Hồng gồm 5 xã: An Phước, Tân Công Chí, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thông Bình

Giữ nguyên hiện trạng xã An Phước
Tách 600 ha diện tích tự nhiên với 425 nhân khẩu của xã Tân Công Chí cùng với 2.600 ha diện tích tự nhiên và 8.015 nhân khẩu của xã Tân Thành để thành lập xã Tân Phước
Tách 2.100 ha với 7.000 nhân khẩu của xã Tân Hộ Cơ và 800 ha với 860 nhân khẩu của xã Tân Công Chí đồng thời lấy thêm 620 ha với 350 nhân khẩu của xã Bình Thạnh (huyện Hồng Ngự cũ) để thành lập xã Bình Phú
Tách 420 ha với 360 nhân khẩu của xã Thông Bình cho xã Tân Hộ Cơ, 550 ha với 2.245 nhân khẩu cho xã Tân Thành A, 550 ha với 260 nhân khẩu cho xã Tân Thành B và nhận lại của xã Tân Hộ Cơ 550 ha với 215 nhân khẩu
Tách 2.100 ha với 7.000 nhân khẩu của xã Tân Hộ Cơ cho xã Bình Phú, 550 ha với 215 nhân khẩu cho xã Thông Bình, nhận 750 ha với 675 nhân khẩu của xã Tân Công Chí và nhận 420 hécta và 360 nhân khẩu của xã Thông Bình
Giải thể xã Tân Thành cũ (sau khi đã tách 2.600 ha với 8.015 nhân khẩu để lập xã Tân Phước), tách 3.427 ha với 8.390 nhân khẩu của xã Tân Thành cũ và 1.550 ha với 2.245 nhân khẩu của xã Thông Bình để thành lập xã Tân Thành A; tách 190 ha với 420 nhân khẩu còn lại của xã Tân Thành cũ, 1.950 ha với 5.365 nhân khẩu của xã Tân Công Chí, 550 ha với 250 nhân khẩu của xã Thông Bình để thành lập xã Tân Thành B

Tách 700 ha với 11.360 nhân khẩu của xã Tân Công Chí để thành lập thị trấn Sa Rài (huyện lỵ của huyện Tân Hồng), đồng thời tiếp nhận lại 1.132 ha diện tích tự nhiên với 1.100 nhân khẩu của xã Bình Thạnh. Sau khi điều chỉnh, xã Tân Công Chí có 5.670 ha diện tích tự nhiên và 6.082 nhân khẩu.
Sau khi thành lập, huyện Tân Hồng có 1 thị trấn và 8 xã như hiện nay.