Thông tin về mẫu áo Ro – Neymar Tại Long Hồ Vĩnh Long

Huyện Long Hồ có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Long Hồ (huyện lỵ) và 14 xã: An Bình, Bình Hoà Phước, Đồng Phú, Hoà Ninh, Hoà Phú, Lộc Hoà, Long An, Long Phước, Phú Đức, Phước Hậu, Tân Hạnh, Thanh Đức, Thạnh Quới, Phú Quới với 6 khóm, 111 ấp.
Thời chúa Nguyễn, Long Hồ là dinh thuộc châu Định Viễn. Dinh Long Hồ rất rộng, bao trùm hầu như cả vùng Đồng bằng Sông Cửu Long ngày nay: từ Bến Tre, qua Trà Vinh, sang Sa Đéc, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau đến tận Hà Tiên thuộc Kiên Giang.

Vào Thời Gia Long, Long Hồ ngày nay thuộc huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh. Triều Minh Mạng, đất này thuộc tỉnh Vĩnh Long. Thời Pháp thuộc, Long Hồ thuộc hạt thanh tra Định Viễn, sau là hạt Vĩnh Long, đến ngày 1 tháng 1 năm 1900 thì thuộc tỉnh Vĩnh Long. Từ ngày 25 tháng 1 năm 1908, địa bàn huyện Long Hồ và thành phố Vĩnh Long ngày nay thuộc quận Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 9 tháng 2 năm 1917, quận Long Châu đổi thành quận Châu Thành. Ngày 11 tháng 8 năm 1942, trung tâm quận Châu Thành được tách ra thành lập làng tỉnh lỵ Long Châu. Sau 30 tháng 4 năm 1975, quận Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long đổi thành huyện Châu Thành Tây, tỉnh Cửu Long, khi đó gồm có 11 xã: An Bình, An Đức, Bình Hòa Phước, Đồng Phú, Lộc Hòa, Long Phước, Phú Quới, Tâm Long, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Ngãi.

Ngày 11 tháng 3 năm 1977, huyện Châu Thành Tây nhập với huyện Cái Nhum và 2 xã Hòa Hiệp, Hậu Lộc của huyện Tam Bình thành huyện Long Hồ, gồm 16 xã: An Bình, An Đức, An Phước, Bình Hòa Phước, Bình Phước, Chánh Hội, Đồng Phú, Hòa Tịnh, Lộc Hòa, Long Phước, Mỹ An, Nhơn Phú, Phú Quới, Tâm Long, Tân Hạnh, Tân Long Hội, riêng 2 xã Tân Hòa và Tân Ngãi được sáp nhập vào thị xã Vĩnh Long (nay là thành phố Vĩnh Long); huyện lỵ đặt tại xã An Đức. Ngày 15 tháng 9 năm 1981, chia xã Tâm Long thành hai xã lấy tên là xã Thanh Đức và xã Long Mỹ.