Thông tin về mẫu áo Ro – Kante Tại Chợ Lách Bến Tre

Huyện Chợ Lách nằm ở phía tây tỉnh Bến Tre:

Phía đông giáp huyện Mỏ Cày Bắc
Phía tây giáp huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Phía nam giáp các huyện Long Hồ, Mang Thít và Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long và ranh giới tự nhiên là sông Cổ Chiên
Phía bắc giáp huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và ranh giới tự nhiên là sông Tiền và sông Hàm Luông.
Huyện có diện tích 168,04 km²[1] và dân số là 147.289 người[1]. Mật độ dân số 876 người/km². Huyện lỵ là thị trấn Chợ Lách nằm trên tỉnh lộ 57 cách thành phố Bến Tre 45 km về hướng tây và cách thành phố Vĩnh Long 20 km về hướng đông.
rước tháng 8 năm 1945, Chợ Lách là một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long. Trong kháng chiến chống Pháp, theo Quyết định của UBKCHC Nam Bộ (1948), huyện Chợ Lách tách khỏi tỉnh Vĩnh Long nhập về tỉnh Bến Tre.

 

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo chủ trương điều chỉnh lại địa giới các huyện, thị thì huyện Chợ Lách gồm 10 xã: Hòa Nghĩa, Hưng Khánh Trung, Long Thới, Phú Phụng, Phú Sơn, Sơn Định, Tân Thiềng, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành và thị trấn Chợ Lách.

Ngày 14 tháng 3 năm 1984, tách ấp Sơn Quy, 2/3 ấp Bình An, 1/6 ấp Phụng Châu của xã Sơn Định để sáp nhập vào thị trấn Chợ Lách.

Ngày 9 tháng 2 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định 08/NĐ-CP[1]. Theo đó:

Chia xã Hưng Khánh Trung thành hai xã Hưng Khánh Trung A và Hưng Khánh Trung B
Thành lập xã Phú Mỹ trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của xã Phú Sơn
Chuyển hai xã Hưng Khánh Trung A và Phú Mỹ về huyện Mỏ Cày Bắc mới thành lập.
Huyện Chợ Lách có 1 thị trấn và 10 xã như hiện nay.