Thông tin về mẫu áo Ro – Bruno Tại Vĩnh Thuận Kiên Giang

Huyện Vĩnh Thuận nằm ở phía đông nam tỉnh Kiên Giang, có vị trí địa lý:

Phía bắc giáp huyện Gò Quao
Phía tây giáp huyện U Minh Thượng
Phía đông giáp huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Phía nam giáp huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Huyện có diện tích 394,80 km², dân số năm 2019 là 81.875 người[1], mật độ dân số đạt 227 người/km².

Ngày 10 tháng 10 năm 1981, tách đất xã Vĩnh Hoà lập 2 xã Hoà Chánh, Hoà Tiến; chia xã Vĩnh Bình thành 2 xã Vĩnh Bình Bắc, Mai Thành Tâm; tách đất xã Vĩnh Bình Nam lập 3 xã Bình Thành, Bình Điền, Bình Minh; tách đất xã Vĩnh Thuận lập thêm 3 xã: Thuận Bắc, Thuận Nam, Thuận Tây; tách đất xã Vĩnh Phong lập thêm 2 xã Phong Đông, Phong Tây. Lúc này, huyện gồm thị trấn Vĩnh Thuận và 15 xã là: Vĩnh Phong, Phong Đông, Phong Tây, Vĩnh Thuận, Thuận Bắc, Thuận Nam, Thuận Tây, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Bình Bắc, Bình Thành, Bình Minh, Mai Thành Tâm, Vĩnh Hoà, Hoà Tiến, Hoà Chánh.

Ngày 24 tháng 5 năm 1988, tách 1 ấp của xã Thuận Tây hợp với nửa nông trường Vĩnh Thuận lập xã Minh Thuận Nam; tách 1 ấp của xã Hoà Tiến hợp với nửa còn lại của nông trường Vĩnh Thuận, lập xã Minh Thuận Đông; nhập xã Hoà Chánh vào xã Vĩnh Hoà; nhập xã Mai Thành Tâm vào xã Vĩnh Bình Bắc; tách 1 ấp của xã Bình Điền và toàn bộ xã Bình Thành nhập vào xã Vĩnh Bình Nam; nhập 2 xã Phong Đông, Phong Tây vào xã Vĩnh Phong; nhập 6 ấp còn lại của xã Thuận Tây với xã Thuận Nam thành xã Vĩnh Thuận; tách 3 ấp của xã Vĩnh Thuận cũ hợp với xã Thuận Bắc và 2 ấp của xã Bình Điền thành xã Tân Thuận; nhập 6 ấp còn lại của xã Hoà Tiến, toàn bộ xã Vĩnh Thái, 2 ấp còn lại của xã Bình Điền vào xã Bình Minh; nhập 1 ấp còn lại của xã Vĩnh Thuận cũ vào thị trấn Vĩnh Thuận.

Ngày 31 tháng 5 năm 1991, giải thể xã Tân Thuận, nhập một phần vào xã Vĩnh Thuận, phần còn lại hợp với xã Minh Thuận Đông và Minh Thuận Nam thành xã Minh Thuận; giải thể xã Bình Minh, nhập một phần vào xã Vĩnh Hoà, một phần vào xã Vĩnh Bình Nam, một phần vào xã Vĩnh Bình Bắc. Huyện Vĩnh Thuận lúc này bao gồm thị trấn Vĩnh Thuận và 6 xã: Minh Thuận, Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Hoà, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận.

Ngày 18 tháng 3 năm 1997, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 23 – CP, thành lập xã Tân Thuận trên cơ sở 4.033 ha diện tích tự nhiên và 10.164 nhân khẩu của xã Vĩnh Thuận. Xã Vĩnh Thuận sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 5.091 ha diện tích tự nhiên và 11.986 nhân khẩu.

 

Ngày 6 tháng 4 năm 2007, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 58/2007/NĐ – CP, tách các xã Minh Thuận, Vĩnh Hoà, Hoà Chánh của huyện Vĩnh Thuận hợp với các xã của huyện An Biên và huyện An Minh thành lập huyện U Minh Thượng; thành lập xã Phong Đông thuộc huyện Vĩnh Thuận trên cơ sở điều chỉnh 2.557 ha diện tích tự nhiên và 5.949 nhân khẩu của xã Vĩnh Phong. Sau khi điều chỉnh, huyện Vĩnh Thuận có 7 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình Bắc, Tân Thuận, Vĩnh Phong, Phong Đông, Vĩnh Bình Nam và thị trấn Vĩnh Thuận.

Ngày 11 tháng 2 năm 2003, Chính phủ Việt Nam lại ban hành Nghị định 10/2003/NĐ – CP, thành lập xã Hòa Chánh trên cơ sở 4.255,3 ha diện tích tự nhiên và 10.195 nhân khẩu của xã Vĩnh Hoà. Sau khi thành lập xã Hoà Chánh, xã Vĩnh Hoà còn lại 3.027,7 ha diện tích tự nhiên và 9.286 nhân khẩu. Cuối năm 2004, huyện Vĩnh Thuận có 9 đơn vị hành chánh, bao gồm thị trấn Vĩnh Thuận và 8 xã: Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Minh Thuận, Vĩnh Hoà, Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Bình Bắc, Tân Thuận, Hoà Chánh.