Thông tin về mẫu áo Ro – Xavi đẹp và độc tại Tân Phú Đông Tiền Giang

Địa giới hành chính huyện Tân Phú Đông:

Phía đông giáp biển Đông
Phía tây và phía nam giáp huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
Phía bắc giáp các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông
Do địa bàn huyện nằm hoàn toàn trên cù lao Lợi Quan giữa sông Cửa Tiểu và sông Mỹ Tho nên ranh giới tự nhiên với các huyện khác cũng là các con sông trên.

Huyện Tân Phú Đông có diện tích 202,08 km², dân số năm 2008 là 42.926 người[1], mật độ dân số đạt 212 người/km².

Huyện có 12 km đường bờ biển và nằm giữa hai cửa sông là cửa Tiểu và cửa Đại, có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế biển, đặc biệt là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
Dưới thời nhà Nguyễn, vùng đất cù lao Lợi Quan hiện nay tương ứng với 4 thôn: Tân Phong, Từ Linh (tên cũ là thôn Miễu Ông), Hòa Thới và Phú Thạnh Đông thuộc tổng Hòa Hằng, huyện Kiến Hòa, phủ Kiến An, tỉnh Định Tường. Đến đời vua Tự Đức, do kiêng húy Từ Dũ Thái hậu nên tổng Hòa Hằng đổi tên thành tổng Hòa Quới.

Năm 1865, chính quyền thực dân Pháp đổi huyện Kiến Hòa thành hạt Thanh tra Kiến Hòa. Năm 1867, toàn bộ cù lao Lợi Quan thuộc tổng Hòa Quới, hạt Thanh tra Kiến Hòa được tách ra để nhập vào tổng Hòa Đồng Hạ thuộc hạt Thanh tra Tân Hòa (sau đổi thành hạt Thanh tra Gò Công). Đồng thời, ba thôn Tân Phong, Từ Linh và Hòa Thới được nhập lại thành một thôn mới lấy tên là thôn Tân Thới. Từ đó, địa phận cù lao Lợi Quan chỉ còn hai thôn (sau này là làng) là Tân Thới và Phú Thạnh Đông.

Năm 1900, thực dân Pháp thành lập tỉnh Gò Công, các làng Tân Thới và Phú Thạnh Đông thuộc tổng Hòa Đồng Hạ.

Năm 1965, chính quyền Việt Nam Cộng hòa sắp xếp hành chính, chia tỉnh Gò Công thành 4 quận: Hòa Bình, Hòa Đồng, Hòa Lạc và Hòa Tân; các xã Tân Thới và Phú Thạnh Đông thuộc quận Hòa Bình.

Tháng 2 năm 1976, tỉnh Gò Công hợp nhất với tỉnh Mỹ Tho và thành phố Mỹ Tho thành tỉnh Tiền Giang. Địa bàn tỉnh Gò Công được chuyển thành huyện Gò Công và thị xã Gò Công cùng thuộc tỉnh Tiền Giang.

Ngày 13 tháng 4 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 155-CP[2]. Theo đó, chia huyện Gò Công thành hai huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây.

Ngày 21 tháng 1 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2008/NĐ-CP[1]. Theo đó, thành lập huyện Tân Phú Đông trên cơ sở tách 4 xã: Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Tân Thạnh thuộc huyện Gò Công Tây và 2 xã: Phú Đông, Phú Tân thuộc huyện Gò Công Đông.

Sau khi thành lập, huyện Tân Phú Đông có 20.208,31 ha diện tích tự nhiên và 42.926 người với 6 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Phú Đông, Phú Tân, Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh và Phú Thạnh.