Thông tin về mẫu áo Ro – Bruyne Tại Thoại Sơn An Giang

Huyện Thoại Sơn nằm ở phía nam tỉnh An Giang, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp thành phố Long Xuyên và thành phố Cần Thơ
Phía tây giáp huyện Tri Tôn và tỉnh Kiên Giang
Phía nam giáp thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang
Phía bắc giáp huyện Châu Thành.
Huyện có diện tích 458,69 km², dân số năm 2019 là 163.427 người[1], mật độ dân số đạt 356 người/km².
Huyện Thoại Sơn có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 3 thị trấn: Núi Sập (huyện lỵ), Óc Eo, Phú Hòa và 14 xã: An Bình, Bình Thành, Định Mỹ, Định Thành, Mỹ Phú Đông, Phú Thuận, Tây Phú, Thoại Giang, Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh, Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Vọng Đông, Vọng Thê.

Huyện có khu di tích Óc Eo nổi tiếng, nơi có thể đã từng tồn tại một hải cảng sầm uất của vương quốc Phù Nam từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7. Ngoài ra, huyện còn có núi Sập, núi Ba Thê, khu du lịch Hồ Ông Thoại…Nghị định 76-CP ngày 28 tháng 10 năm 1993 về việc thành lập một số xã thuộc các huyện Châu Thành và Thoại Sơn; theo đó, thành lập xã Mỹ Phú Đông thuộc huyện Thoại Sơn trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã Tây Phú, Vĩnh Phú và Định Mỹ.

Nghị định 29/2002/NĐ-CP[5] ngày 22 tháng 03 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, thị trấn Phú Hoà và đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang:
Thành lập thị trấn Phú Hòa thuộc huyện Thoại Sơn trên cơ sở 523 ha diện tích tự nhiên và 9.033 người của xã Phú Hoà; 220 ha diện tích tự nhiên và 2.056 người của xã Vĩnh Trạch.

Thị trấn Phú Hoà có 743 ha diện tích tự nhiên và 11.089 người.
Xã Vĩnh Trạch còn lại 1.881 ha diện tích tự nhiên và 16.725 người.
Xã Phú Hòa còn lại 3.013 ha diện tích tự nhiên và 9.816 người.
Đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn.