Địa lý
Địa giới hành chính huyện Sơn Tây:

Phía đông giáp huyện Sơn Hà
Phía tây và phía nam giáp huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Phía tây bắc giáp huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Phía bắc giáp huyện Trà Bồng.
Huyện có diện tích 38.221 ha và dân số là 23.190 người[1].

Hành chính
Huyện có 9 xã là Sơn Bua, Sơn Dung (huyện lỵ), Sơn Lập, Sơn Liên, Sơn Long, Sơn Màu, Sơn Mùa, Sơn Tân, Sơn Tinh.

Lịch sử
Huyện được thành lập ngày 6 tháng 8 năm 1994 trên cơ sở tách 4 xã: Sơn Tinh, Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Tân thuộc huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 23-6-1999, chia xã Sơn Mùa thành 2 xã: Sơn Mùa và Sơn Bua; chia xã Sơn Tinh thành 2 xã: Sơn Tinh và Sơn Lập.

Ngày 23-12-2008, chia xã Sơn Dung thành 2 xã: Sơn Dung và Sơn Long; chia xã Sơn Mùa thành 2 xã: Sơn Mùa và Sơn Liên; chia xã Sơn Tân thành 2 xã: Sơn Tân và Sơn Màu.