Địa lý
Diện tích của huyện là 205,3624 km² và dân số của huyện là 128.333 người.[1]

Trước năm 2013, huyện Tư Nghĩa vẫn còn giáp biển Đông, nhưng sau khi điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Quảng Ngãi năm 2013, huyện Tư Nghĩa không còn giáp biển.

Huyện Tư Nghĩa có vị trí địa lý:

Phía đông và đông bắc giáp Thành phố Quảng Ngãi
Phía bắc giáp huyện Sơn Tịnh
Phía tây giáp huyện Sơn Hà
Phía tây nam giáp huyện Minh Long
Phía nam giáp huyện Nghĩa Hành
Phía đông nam giáp huyện Mộ Đức.
Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định đi qua đang được xây dựng.

Hành chính
Huyện Tư Nghĩa có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: La Hà (huyện lỵ), Sông Vệ và 12 xã: Nghĩa Điền, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Hòa, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phương, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Thương, Nghĩa Trung.

Lịch sử