Địa lý
Huyện Ba Tơ nằm ở phía tây nam tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:

Phía bắc giáp các huyện Sơn Hà, Minh Long, Nghĩa Hành
Phía nam giáp huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Phía tây giáp huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Phía đông giáp thị xã Đức Phổ.
Diện tích tự nhiên của huyện là 113.669,52 ha, lớn nhất trong các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và chiếm hơn 1/5 diện tích toàn tỉnh. Dân số của huyện năm 2008 là 49.766 người[1], chủ yếu gồm các dân tộc: Kinh và H’re.

Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định đi qua đang được xây dựng.

Hành chính
Huyện Ba Tơ có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Ba Tơ (huyện lỵ) và 18 xã: Ba Bích, Ba Cung, Ba Điền, Ba Dinh, Ba Động, Ba Giang, Ba Khâm, Ba Lế, Ba Liên, Ba Nam, Ba Ngạc, Ba Thành, Ba Tiêu, Ba Tô, Ba Trang, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa.