Địa lý
Phía bắc giáp huyện Tư Nghĩa
Phía nam giáp huyện Ba Tơ và thị xã Đức Phổ
Phía tây giáp huyện Minh Long
Phía đông giáp huyện Mộ Đức và Tư Nghĩa
Địa hình trung dung chuyển tiếp từ vùng núi phía Tây đến đồng bằng ở phía Đông. Đồi gò thấp và thoải cao từ 25-200m. Sông Vệ chảy qua huyện với chiều dài khoảng 30 km, sông Phước Giang khoảng 20 km. Đường tỉnh 627 qua suốt chiều dọc huyện, 14 tuyến đường huyện dài 74 km. Đường xe lửa Bắc Nam qua địa phận huyện hai đoạn ngắn.

Diện tích: 234,12 km²
Dân số: 100.444 người. Mật độ 429 người/km² (năm 2006)[1]
Dân tộc: Kinh (Việt), H’re, CaDong.