Thông tin về mẫu áo Ro – Bruno mới tại Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau

Huyện Trần Văn Thời nằm ở phía Tây tỉnh Cà Mau, phía Bắc giáp huyện U Minh, phía Đông Bắc giáp huyện Thới Bình, phía Đông giáp thành phố Cà Mau, phía Đông Nam giáp huyện Cái Nước, phía Nam giáp huyện Phú Tân và phía Tây giáp biển Tây. Diện tích tự nhiên 702,72 km2, chiếm 13,27% diện tích tự nhiên của tỉnh.
Lúc mới chia tách, huyện Trần Văn Thời có diện tích tự nhiên khoảng 70 ngàn héc-ta; Đông giáp TP. Cà Mau và huyện Cái Nước; Tây giáp vịnh Thái Lan; Nam giáp huyện Phú Tân; Bắc giáp huyện U Minh. Trung tâm huyện đóng tại thị trấn Rạch Ráng (nay là thị trấn Trần Văn Thời).

Nhiệm vụ trước mắt của Đảng bộ, chính quyền huyện lúc bấy giờ là ổn định tình hình, khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước xây dựng cuộc sống cho Nhân dân.

 

Đến nay, huyện có hơn 28.900 ha sản xuất lúa 2 vụ (có khoảng 9.900 ha sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn), hơn 2 ngàn héc-ta đất sản xuất 1 vụ lúa trên đất nuôi tôm, tổng sản lượng lúa hàng năm khoảng 300 ngàn tấn.

Về khai thác thuỷ sản, toàn huyện có 2.613 phương tiện, tăng hơn 1.800 phương tiện so với năm 1999 (trong đó, tàu có công suất trên 90 CV là 1.393 chiếc, tàu có công suất từ 20 CV đến dưới 90 CV là 454 chiếc, còn lại dưới 20 CV).

Mặc dù điều kiện kinh tế những năm đầu mới chia tách hết sức khó khăn, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của huyện; Kết cấu hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư xây dựng, giao thông đi lại chủ yếu bằng đường thuỷ; Đời sống Nhân dân còn thiếu thốn niều mặt nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, đến năm 1999 (sau 20 năm chia tách), tình hình kinh tế – xã hội của huyện có bước phát triển vượt bậc so với những năm đầu mới giải phóng.

Để đảm bảo cho kinh tế phát triển ổn định, bền vững, huyện quy hoạch thành 3 vùng sản xuất: Vùng Bắc Cà Mau sản xuất theo hệ sinh thái ngọt, có tổng diện tích khoảng 50 ngàn héc-ta; Vùng Nam Cà Mau chuyển dịch theo hướng trồng 1 vụ lúa trên đất nuôi tôm và chuyên nuôi tôm, khoảng 17 ngàn héc-ta và vùng kinh tế biển.