Với việc không gian sống ngày càng bị thu hẹp lại do diện tích căn phòng của bạn nhỏ, thì giải pháp làm vách kính...