Xem thêm :Trong không khí, việc đình chỉ vòng loại Nam Mỹ cho World Cup