Địa lý Phía bắc giáp huyện Tư Nghĩa Phía nam giáp huyện Ba Tơ và thị xã Đức Phổ Phía tây giáp huyện Minh Long...