Bên cạnh lựa chọn thiết kế phù hợp thì mức giá kính cũng là điều mà bất kỳ vị khách nào cũng quan tâm. Hiểu...