Kính cường lực đang dần dần thay thế các vật liệu khác trong mọi công trình hiện nay. Vách kính cường lực được sử dụng...