Địa lý Địa giới hành chính huyện Sơn Tây: Phía đông giáp huyện Sơn Hà Phía tây và phía nam giáp huyện Kon Plông, tỉnh...