Thông tin về mẫu áo đấu RO – Neymar tại huyện Đông Hải Bạc Liêu

Trước năm 2001, địa bàn huyện Đông Hải ngày nay là một phần huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai).

Huyện được thành lập vào ngày 24 tháng 12 năm 2001 theo Nghị định số 98/2001/NĐ-CP của Chính phủ.[5]

Khi mới thành lập, huyện Đông Hải có 52.786,36 ha diện tích tự nhiên và 123.440 nhân khẩu, gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: An Trạch, An Phúc, Định Thành, Long Điền, Long Điền Tây, Long Điền Đông, Long Điền Đông A và thị trấn Gành Hào.

Ngày 24 tháng 12 năm 2003, thành lập xã Định Thành A trên cơ sở 2.986,50 ha diện tích tự nhiên và 9.410 nhân khẩu của xã Định Thành.[6]

Ngày 01 tháng 08 năm 2008, thành lập xã An Trạch A trên cơ sở điều chỉnh 4.807,48 ha diện tích tự nhiên và 11.238 nhân khẩu của xã An Trạch; thành lập xã Điền Hải trên cơ sở điều chỉnh 3.400,04 ha diện tích tự nhiên và 9.408 nhân khẩu của xã Long Điền Tây.[7]

Huyện Đông Hải có 56.160,17 ha diện tích tự nhiên và 138.983 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn Gành Hào và 10 xã: Long Điền, Long Điền Đông, Long Điền Đông A, Long Điền Tây, Điền Hải, An Phúc, An Trạch, An Trạch A, Định Thành và Định Thành A.Huyện Đông Hải phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và tạo nên những bước đột phá mới cho phát triển kinh tế biển, Ban Chấp hành Tỉnh ủy (khóa XV) đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về xây dựng Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã. Đây là điều kiện để huyện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng huyện trở thành trọng điểm về kinh tế biển.

Kinh tế biển là một thế mạnh của huyện, với việc nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, sản lượng thủy sản huyện luôn đứng đầu tỉnh. Đặc biệt, huyện rất nổi tiếng với nghề làm muối truyền thống, với sản lượng và chất lượng hàng đầu khu vược Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hoạt động kinh doanh thương mại ngày càng mở rộng, hệ thống chợ đầu mối, chợ nông thôn tiếp tục được đầu tư mở rộng và nâng cấp trên địa bàn huyện như chợ Gành Hào, chợ Kinh Tư.

Phát triển cánh đồng lớn trong sản xuất; chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển 2 vùng chuyên canh: Các xã phía Đông (Long Điền, Long Điền Đông, Long Điền Đông A, Long Điền Tây, Điền Hải) nuôi tôm thâm canh – bán thâm canh; các xã phía Tây (An Phúc, An Trạch, An Trạch A, Định Thành, Định Thành A) nuôi tôm quảng canh cải tiến chất lượng cao. Khuyến khích phát triển một số mô hình sản xuất có hiệu quả như nuôi tôm sạch đạt chuẩn quốc tế, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp ít thay nước có sử dụng chế phẩm vi sinh.

Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư hạ tầng phục vụ vùng sản xuất muối; kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà máy chế biến muối xuất khẩu đạt chuẩn quốc tế và phát triển vùng muối nguyên liệu chất lượng cao.

 

 

 

 

Về tài chính, tổng thu ngân sách của huyện năm 2018 là 59 tỷ đồng, đạt 113,5% so với dự toán.

Năm 2019, huyện tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn như: nâng cấp, mở rộng Cảng cá Gành Hào, xây dựng tuyến đường Hộ Phòng – Gành Hào đảm bảo kết cấu hạ tầng để thu hút đầu tư. Cùng với đó là xây dựng các tuyến đường về trung tâm xã Long Điền Tây, Long Điền Đông; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai xây dựng các dự án trên địa bàn như: điện gió, điện mặt trời, cơ sở đóng tàu, nhà máy chế biến thủy sản.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn được quan tâm thực hiện. Huyện đã giải ngân đạt trên 95% vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 (là 136 tỷ đồng), thực hiện 70 danh mục công trình, hoàn thành 48 công trình, đang thi công 22 công trình. Đồng thời triển khai xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 57,65 km đường, đạt 144% kế hoạch; xây 50 cây cầu giao thông; duy tu, dặm vá 101,7 km đường; vận động nhân dân làm 21 tuyến đường giao thông nông thôn xóm liền xóm.

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá tốt. Năm 2017, xã Định Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; sau đó (năm 2018) là xã Điền Hải; các xã còn lại đạt từ 14 – 16 tiêu chí. Cùng với đó, lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất đạt 110% kế hoạch, tăng 20% so với năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 100% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2017.

Năm 2018, huyện Đông Hải tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; các tiềm năng, lợi thế từng bước được khai thác và phát huy hiệu quả; kinh tế – xã hội tiếp tục phát triển. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng dần khu vực công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP. Hiện, khu vực nông nghiệp giảm còn 43%, công nghiệp – xây dựng chiếm 26%, thương mại – dịch vụ chiếm 31%, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm.

Huyện tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; nhân rộng, phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nhiều mô hình liên kết sản xuất đem lại hiệu quả khá cao. Lĩnh vực thủy sản có những bước phát triển đáng kể, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 135.690 tấn, đạt 104,3% kế hoạch.