Thông tin về mẫu áo Ro – Mbappe độc và lạ Tại U Minh Cà Mau

 

Huyện U Minh nổi tiếng với rừng U Minh. Tại đây cũng là nơi có Dự án Khí – Điện – Đạm Cà Mau được xây dựng tại xã Khánh An. Giao thông đi lại của huyện này chủ yếu là đường sông, đường bộ kém phát triển. Cùng với vùng U Minh Thượng, rừng U Minh được mọi người biết đến nhiều trong tác phẩm Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi. Địa bàn huyện này thuộc Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Huyện U Minh nằm về phía tây bắc của tỉnh Cà Mau, có vị trí địa lý:

 

Dân số đến 31/12/ 2016 là 23.969 hộ, với 102.097 người, bằng 8,43% dân số toàn tỉnh. Trong đó, có 51.198 nam và 50.899 nữ. Ở khu vực thành thị có 1.970 hộ, với 7.034 người. Ở khu vực nông thôn có 21.999 hộ, với 95.063 người.

Về điều kiện tự nhiên: U Minh là vùng đồng bằng duyên hải, đất nhiễm mặn phèn nhiều, nhiều kênh, rạch. Vườn quốc gia U Minh Hạ nằm ở huyện này.
Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện U Minh:
Chia xã Nguyễn Phích thành ba xã và một thị trấn lấy tên là xã Nguyễn Phích, xã Nguyễn Phích A, xã Nguyễn Phích B và thị trấn U Minh.

Nghị định 41/2003/NĐ-CP[5] ngày 22 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ thành lập xã Khánh Hội thuộc huyện U Minh trên cơ sở 3.360,80 ha diện tích tự nhiên và 9.780 người của xã Khánh Lâm.
Nghị quyết số 24/NQ-CP[6] ngày 04 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ thành lập xã Khánh Thuận thuộc huyện U Minh trên cơ sở điều chỉnh 17.148 ha diện tích tự nhiên và 13.127 người của xã Khánh Hòa.

Phía bắc giáp tỉnh Kiên Giang
Phía đông giáp huyện Thới Bình
Phía tây giáp Vịnh Thái Lan
Phía nam giáp huyện Trần Văn Thời.
Theo thống kê năm 2019, huyện có diện tích 774,14 km², dân số là 100.876 người, mật độ dân số đạt 130 người/km².[1]

Diện tích tự nhiên 774,14 km² bằng 14,62% diện tích tự nhiên của tỉnh.

Chia xã Khánh An thành ba xã lấy tên là xã Khánh An, xã Khánh Minh và xã Khánh Hiệp.
Chia xã Khánh Lâm thành năm xã lấy tên là xã Khánh Lâm, xã Khánh Hội, xã Khánh Tân, xã Khánh Tiến và xã Khánh Hòa.
Quyết định 51/QĐ-TCCP[3] ngày 02 tháng 02 năm 1991 của Ban Tổ chức Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới phường, xã thuộc thị xã Bạc Liêu và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Thới Bình, Trần Văn Thời, U Minh, tỉnh Minh Hải:
Sáp nhập hai xã Khánh Hiệp, Khánh Minh vào xã Khánh An.
Sáp nhập hai xã Nguyễn Phích A, Nguyễn Phích B vào xã Nguyễn Phích.
Sáp nhập hai xã Khánh Hội, Khánh Tân vào xã Khánh Lâm.
Huyện U Minh lúc này gồm có thị trấn U Minh và 5 xã: Khánh An, Khánh Hòa, Khánh Lâm, Khánh Tiến, Nguyễn Phích.
Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, tỉnh Minh Hải được tách ra thành hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Khi đó huyện U Minh thuộc tỉnh Cà Mau.