Thông tin về mẫu áo Ro – De Bruyne Tại Càng Long Trà Vinh

Huyện Càng Long nằm ở phía Bắc tỉnh Trà Vinh, có vị trí địa lý:

Phía Đông giáp huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh
Phía Tây giáp huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Phía Nam giáp các huyện Tiểu Cần, Cầu Kè
Phía Bắc giáp huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long và huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
Trung tâm của huyện nằm ven Quốc lộ 53, nối liền hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long, cách thành phố Trà Vinh khoảng 21 km, cách Vĩnh Long 43 km. Càng Long được xem là cửa ngõ giao lưu kinh tế – văn hóa – xã hội của Trà Vinh với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Huyện nằm xa biển hơn so các huyện khác trong tỉnh, nên ít bị ảnh hưởng mặn. Ðây là điểm thuận lợi để bố trí sản xuất nông nghiệp đa dạng và phát triển kinh tế – xã hội trong huyện.[2]
Năm 1917, Càng Long là quận thuộc tỉnh Trà Vinh gồm có 2 tổng, đến năm 1928 quận được phân chia lại gồm có tổng Bình Khánh và tổng Bình Khánh Thượng.

Ngày 6 tháng 1 năm 1931, quận được sáp nhập tổng Bình Phước với 3 làng tách từ quận Châu Thành.

Năm 1956, Càng Long thuộc tỉnh Vĩnh Bình.

Từ năm 1965 trở đi, các tổng đều mặc nhiên giải thể.

Sau năm 1975, Càng Long từ quận được đổi thành huyện và thuộc tỉnh Cửu Long.

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, tỉnh Cửu Long được tách thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, theo đó Càng Long thuộc tỉnh Trà Vinh, gồm 9 xã: An Trường, Bình Phú, Đại Phước, Đức Mỹ, Huyền Hội, Mỹ Cẩm, Nhị Long, Phương Thạnh, Tân An.

Ngày 10 tháng 12 năm 2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 157/2003/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới Hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long và Trà Cú tỉnh Trà Vinh. Theo đó, thành lập xã Đại Phúc thuộc huyện Càng Long trên cơ sở 1.050,675 ha diện tích tự nhiên và 5.003 nhân khẩu của xã Đại Phước; thành lập xã Nhị Long Phú thuộc huyện Càng Long trên cơ sở 1.193,13 ha diện tích tự nhiên và 7.560 nhân khẩu của xã Nhị Long.

Ngày 3 tháng 10 năm 1996, tách đất xã Tân An lập mới xã Tân Bình, tách đất xã Mỹ Cẩm lập thị trấn Càng Long.

Ngày 2 tháng 3 năm 1998, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 13/1998/NĐ-CP, về việc thành lập một số xã thuộc các huyện Châu Thành, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Cầu Kè và Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Theo đó, thành lập xã An Trường A thuộc huyện Càng Long trên cơ sở 1.658,3 ha diện tích tự nhiên và 9.134 nhân khẩu của xã An Trường.