Thông tin về mẫu áo Ro – Martial Tại Chợ Mới An Giang

Địa giới hành chính huyện Chợ Mới:

Phía đông giáp thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Phía tây giáp các huyện Châu Thành, Châu Phú
Phía tây bắc giáp huyện Phú Tân
Phía nam giáp thành phố Long Xuyên
Phía đông nam giáp huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
Phía bắc giáp huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.[1]
Huyện Chợ Mới được bao bọc bởi sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao và rạch Cái Tàu Thượng, có 2 cù lao là cù lao Ông Chưởng và cù lao Giêng.

Chợ Mới có diện tích 355,71 km², dân số là 442.908 người (theo tổng điều tra dân số năm 2020 của huyện để báo cáo Thủ tướng), bao gồm:

Độ tuổi lao động: 236.906 người: Độ tuổi có khả năng lao động: 211.621 người; Độ tuổi không có khả năng lao động: 7.011 người.
Độ tuổi học sinh: 18.274 người
Mật độ dân số: 866 người/km².[1]

 

Tổng diện tích đất tự nhiên: 36.928,9 ha, bao gồm:

Diện tích đất nông nghiệp: 27.681 ha;
Diện tích đất chuyên dùng: 3.005 ha;
Diện tích đất ở: 2.483 ha.[1]

Cá sông (cá trắng): cá linh, cá he, cá chài, cá mè vinh, cá bống,…
Cá đồng (cá đen): cá lóc, cá trê, cá rô,…
Mùa lũ có khả năng tải nước 8000 m3/s với tốc độ 1 m/s. Mực nước thấp nhất có lưu lượng dao động 1000 m3/s đến 2000 m3/s xuất hiện vào tháng 4 và đầu tháng 5. Mùa thường có hệ thống sông ngòi chằng chịt dọc theo các kênh rạch cung cấp đủ lượng nước tưới tiêu cho cả huyện.

 

Khoáng sản: chủ yếu là bột sét và cát mịn do trầm tích trên sông tụ lại phân bố chủ yếu dọc theo các bờ sông.[1]
Về nguồn gốc của tên gọi Chợ Mới, tương truyền rằng ngày xưa có ngôi chợ cũ tên Phó Định Bài nằm ở bên kia bến đò Kiến An. Về sau, một ngôi chợ khá bề thế được xây dựng tại làng Long Điền thuộc khu vực huyện lỵ ngày nay và được người dân gọi là “Chợ Mới”. Trước đó, vào năm 1897 tại làng Long Điền đã có hai ngôi chợ cũ tên là chợ Ông Chưởng và chợ Thủ Chiến Sai.

Ban đầu, địa danh Chợ Mới chỉ là tên một ngôi chợ tại làng Long Điền thuộc tỉnh Long Xuyên. Sau này, thực dân Pháp thành lập quận và đặt tên là quận Chợ Mới do lấy theo tên gọi Chợ Mới vốn là nơi đặt quận lỵ.

Chợ Mới cũng là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Long Xuyên và ngày nay là tỉnh An Giang.